Apakah yang dimaksudkan dengan servis?

Servis merupakan satu perkhidmatan yang boleh ditawarkan kepada pelanggan secara online. Contohnya seperti servis hosting, autoresponder, grafik, copywriting dan sebagainya.