Cara untuk mengakses produk digital yang telah dibeli

Untuk mengakses produk digital yang telah dibeli, anda perlu login ke akaun keahlian JV Warrior anda terlebih dahulu. Kemudian anda bolehlah klik pada link produk yang berkaitan di ruangan "Active Resources" seperti yang dipaparkan dalam rajah di bawah.