Maklumat pembayaran komisen

Sila ikuti langkah mudah berikut untuk melengkapkan maklumat pembayaran komisen anda :

 

1) Login ke ruangan keahlian JV Warrior anda.

 

2) Setelah itu, klik pada Affiliate Info >> Update your commission payout info.

 

 

3) Kemudian, pilih method pembayaran yang anda inginkan (Affiliate Payout Type) dan isi maklumat yang diperlukan.