Processing Fee

Untuk makluman anda, pihak JV Warrior menerima bayaran daripada pelanggan menggunakan beberapa servis daripada pihak ketiga. Setiap servis mengenakan bayaran "processing fee" yang berbeza-beza.

Ini bermaksud, pelanggan perlu membayar harga produk / servis + processing fee untuk setiap pembelian. Contoh : Bayaran secara online banking berjumlah RM11.50 (RM10 adalah harga produk / servis dan RM1.50 adalah processing fee)

 

Processing fee ini akan dibayar kepada pihak ketiga tersebut selain digunakan untuk keperluan operasi dan keuntungan pihak JVWarrior.