Siapa yang patut memberi support berkaitan produk kepada pelanggan?

Semua urusan support yang berkaitan dengan produk harus dilakukan oleh pihak Seller. Pihak JV Warrior tidak terlibat dengan urusan support tersebut.